Относно Cargopedia

  • Над 89 000 члена!
  • Множество мерки за сигурност
  • Публикувайте колкото обяви желаете, безплатно!
  • Оценител на цената при публикуване на обява за товар
  • Усъвършенствана система за вътрешен обмен на съобщения
  • Единствената борса за товари, която автоматично предполага подходящи товари и камиони
  • Известия по имейл и SMS
публикувани товари
публикувани камиони
регистрирани членове
потребители онлайн
Нова тема
Предложи договор за сътрудничество M... L...
Търся договор за сътрудничество V... &
Търся договор за сътрудничество A... A...
Предложи договор за сътрудничество R... T...
Предложи договор за сътрудничество M... L...
Търся договор за сътрудничество M... D...
Предложи договор за сътрудничество M... D...
Търся договор за сътрудничество F... M...

Нова тема Виж всички теми »