Защо Cargopedia?

  • Над 65 000 члена!
  • Публикувайте колко обяви желаете, безплатно!
  • Само борса за товари което автоматично предполага подходящ товари и камиони
  • Усъвършенствана система за вътрешен обмен на съобщения
  • Добавете като много допълнителни потребители, както искате, безплатно
  • Множество мерки за сигурност
  • Нулева толерантност към инциденти на плащане!
товари публикувани
регистрирани членове
Сътрудничество оферти C... S...
Сътрудничество оферти C... S...
Сътрудничество оферти C... S...
Сътрудничество оферти S... T...
Сътрудничество оферти I... T...
Сътрудничество оферти N... D...
Сътрудничество искания M... V
Сътрудничество оферти N... D...

Вижте всички теми »
Продажби - Покупки B... G...
Продажби - Покупки R... L...
Услуги L... L...
Услуги B... A...
Продажби - Покупки D... S...
Услуги E... C...

Вижте всички теми »