Защо Cargopedia?

  • Над 62 000 члена!
  • Публикувайте колко обяви желаете, безплатно!
  • Само борса за товари което автоматично предполага подходящ товари и камиони
  • Усъвършенствана система за вътрешен обмен на съобщения
  • Добавете като много допълнителни потребители, както искате, безплатно
  • Множество мерки за сигурност
  • Нулева толерантност към инциденти на плащане!
товари публикувани
регистрирани членове
Сътрудничество оферти LG-DE... (S...
Сътрудничество оферти E... BR...
Сътрудничество искания ST... C-...
Сътрудничество искания SI... M...
Сътрудничество искания GE... INT...
Сътрудничество оферти MA... S...
Сътрудничество оферти COL... S...
Сътрудничество искания BIA... TR...

Вижте всички теми »