Защо Cargopedia?

  • Над 51 000 члена!
  • Публикувайте колко обяви желаете, безплатно!
  • Само борса за товари което автоматично предполага подходящ товари и камиони
  • Усъвършенствана система за вътрешен обмен на съобщения
  • Добавете като много допълнителни потребители, както искате, безплатно
  • Множество мерки за сигурност
  • Нулева толерантност към инциденти на плащане!
товари публикувани
регистрирани членове

Форум

C... AC... SP... S...
DA... -M... S...
AV... MA...
SO... DO...
NI... BUZ...
РОМТР... СЪРВИ... ЕОО...
РОМТР... СЪРВИ... ЕОО...
Z... Z... EX... S...
N... ... V... LOG... S...
SÎM... RĂ... ÎNTRE... INDI...
DA... -M... S...
DA... B... (I...
AN... INT... S...
S... HUS...