16 декември 2019 (понеделник)

Страна Интервал Toнаж
Швейцария 00:00 – 05:00 > 3,5
Швейцария 22:00 – 24:00 > 3,5

17 декември 2019 (вторник)

Страна Интервал Toнаж
Швейцария 00:00 – 05:00 > 3,5
Швейцария 22:00 – 24:00 > 3,5

18 декември 2019 (сряда)

Страна Интервал Toнаж
Швейцария 00:00 – 05:00 > 3,5
Швейцария 22:00 – 24:00 > 3,5

19 декември 2019 (четвъртък)

Страна Интервал Toнаж
Швейцария 00:00 – 05:00 > 3,5
Швейцария 22:00 – 24:00 > 3,5

20 декември 2019 (петък)

Страна Интервал Toнаж
Швейцария 00:00 – 05:00 > 3,5
Швейцария 22:00 – 24:00 > 3,5

21 декември 2019 (събота)

Страна Интервал Toнаж
Австрия 15:00 – 24:00 > 3,5
Швейцария 00:00 – 05:00 > 3,5
Швейцария 22:00 – 24:00 > 3,5
Франция 22:00 – 24:00 > 7,5

22 декември 2019 (неделя)

Страна Интервал Toнаж
Австрия 00:00 – 22:00 > 3,5
Швейцария 00:00 – 24:00 > 3,5
Швейцария 22:00 – 24:00 > 3,5
Чешка Република 13:00 – 22:00 > 7,5
Германия 00:00 – 22:00 > 7,5
Франция 00:00 – 22:00 > 7,5
Италия 09:00 – 22:00 > 7,5
Люксембург 00:00 – 21:45 > 7,5
Словакия 00:00 – 22:00 > 7,5

23 декември 2019 (понеделник)

Страна Интервал Toнаж
Швейцария 00:00 – 05:00 > 3,5
Швейцария 22:00 – 24:00 > 3,5

24 декември 2019 (вторник)

Страна Интервал Toнаж
Швейцария 22:00 – 24:00 > 3,5
Швейцария 00:00 – 05:00 > 3,5
Чешка Република 13:00 – 22:00 > 7,5
Франция 22:00 – 24:00 > 7,5
Италия 09:00 – 14:00 > 7,5
Полша 18:00 – 22:00 > 12
Словакия 00:00 – 22:00 > 7,5

25 декември 2019 (сряда)

Страна Интервал Toнаж
Австрия 00:00 – 22:00 > 3,5
Швейцария 00:00 – 24:00 > 3,5
Швейцария 22:00 – 24:00 > 3,5
Чешка Република 13:00 – 22:00 > 7,5
Германия 00:00 – 22:00 > 7,5
Франция 00:00 – 22:00 > 7,5
Италия 09:00 – 22:00 > 7,5
Люксембург 00:00 – 21:45 > 7,5
Полша 08:00 – 22:00 > 12
Словакия 00:00 – 22:00 > 7,5