4 февруари 2023 (събота)

Страна Интервал Toнаж
Австрия 15:00 – 24:00 > 3,5
Швейцария 00:00 – 00:00 > 3,5
Швейцария 00:00 – 05:00 > 3,5
Швейцария 22:00 – 24:00 > 3,5
Франция 22:00 – 24:00 > 7,5

5 февруари 2023 (неделя)

Страна Интервал Toнаж
Австрия 00:00 – 00:00 > 3,5
Австрия 00:00 – 22:00 > 3,5
Швейцария 00:00 – 00:00 > 3,5
Швейцария 00:00 – 24:00 > 3,5
Република Чехия 13:00 – 22:00 > 7,5
Германия 00:00 – 22:00 > 7,5
Франция 00:00 – 00:00 > 7,5
Франция 00:00 – 22:00 > 7,5
Италия 09:00 – 22:00 > 7,5
Люксембург 00:00 – 21:45 > 7,5
Словакия 00:00 – 22:00 > 7,5

6 февруари 2023 (понеделник)

Страна Интервал Toнаж
Швейцария 00:00 – 00:00 > 3,5
Швейцария 00:00 – 05:00 > 3,5
Швейцария 22:00 – 24:00 > 3,5

7 февруари 2023 (вторник)

Страна Интервал Toнаж
Швейцария 00:00 – 00:00 > 3,5
Швейцария 00:00 – 05:00 > 3,5
Швейцария 22:00 – 24:00 > 3,5

8 февруари 2023 (сряда)

Страна Интервал Toнаж
Швейцария 00:00 – 00:00 > 3,5
Швейцария 00:00 – 05:00 > 3,5
Швейцария 22:00 – 24:00 > 3,5

9 февруари 2023 (четвъртък)

Страна Интервал Toнаж
Швейцария 00:00 – 00:00 > 3,5
Швейцария 00:00 – 05:00 > 3,5
Швейцария 22:00 – 24:00 > 3,5

10 февруари 2023 (петък)

Страна Интервал Toнаж
Швейцария 00:00 – 00:00 > 3,5
Швейцария 00:00 – 05:00 > 3,5
Швейцария 22:00 – 24:00 > 3,5

11 февруари 2023 (събота)

Страна Интервал Toнаж
Австрия 15:00 – 24:00 > 3,5
Швейцария 00:00 – 00:00 > 3,5
Швейцария 00:00 – 05:00 > 3,5
Швейцария 22:00 – 24:00 > 3,5
Франция 22:00 – 24:00 > 7,5

12 февруари 2023 (неделя)

Страна Интервал Toнаж
Австрия 00:00 – 00:00 > 3,5
Австрия 00:00 – 22:00 > 3,5
Швейцария 00:00 – 00:00 > 3,5
Швейцария 00:00 – 24:00 > 3,5
Република Чехия 13:00 – 22:00 > 7,5
Германия 00:00 – 22:00 > 7,5
Франция 00:00 – 00:00 > 7,5
Франция 00:00 – 22:00 > 7,5
Италия 09:00 – 22:00 > 7,5
Люксембург 00:00 – 21:45 > 7,5
Словакия 00:00 – 22:00 > 7,5

13 февруари 2023 (понеделник)

Страна Интервал Toнаж
Швейцария 00:00 – 00:00 > 3,5
Швейцария 00:00 – 05:00 > 3,5
Швейцария 22:00 – 24:00 > 3,5