22 януари 2020 (сряда)

Страна Интервал Toнаж
Switzerland 00:00 – 05:00 > 3,5
Switzerland 22:00 – 24:00 > 3,5

23 януари 2020 (четвъртък)

Страна Интервал Toнаж
Switzerland 00:00 – 05:00 > 3,5
Switzerland 22:00 – 24:00 > 3,5

24 януари 2020 (петък)

Страна Интервал Toнаж
Switzerland 00:00 – 05:00 > 3,5
Switzerland 22:00 – 24:00 > 3,5

25 януари 2020 (събота)

Страна Интервал Toнаж
Австрия 15:00 – 24:00 > 3,5
Switzerland 00:00 – 05:00 > 3,5
Switzerland 22:00 – 24:00 > 3,5
Франция 22:00 – 24:00 > 7,5

26 януари 2020 (неделя)

Страна Интервал Toнаж
Австрия 00:00 – 22:00 > 3,5
Switzerland 00:00 – 24:00 > 3,5
Switzerland 22:00 – 24:00 > 3,5
Чешка Република 13:00 – 22:00 > 7,5
Германия 00:00 – 22:00 > 7,5
Франция 00:00 – 22:00 > 7,5
Италия 09:00 – 22:00 > 7,5
Люксембург 00:00 – 21:45 > 7,5
Словакия 00:00 – 22:00 > 7,5

27 януари 2020 (понеделник)

Страна Интервал Toнаж
Switzerland 00:00 – 05:00 > 3,5
Switzerland 22:00 – 24:00 > 3,5

28 януари 2020 (вторник)

Страна Интервал Toнаж
Switzerland 00:00 – 05:00 > 3,5
Switzerland 22:00 – 24:00 > 3,5

29 януари 2020 (сряда)

Страна Интервал Toнаж
Switzerland 00:00 – 05:00 > 3,5
Switzerland 22:00 – 24:00 > 3,5

30 януари 2020 (четвъртък)

Страна Интервал Toнаж
Switzerland 00:00 – 05:00 > 3,5
Switzerland 22:00 – 24:00 > 3,5

31 януари 2020 (петък)

Страна Интервал Toнаж
Switzerland 00:00 – 05:00 > 3,5
Switzerland 22:00 – 24:00 > 3,5