Изберете абонамента, който е подходящ за Вас

Начин на плащане: По банков път или с карта

Free Препоръчва се за малки потребители и превозвачи, които искат да тестват платформата

Безплатен

Регистрация
 • Потребители: 1
 • Можете да публикувате товари и камиони
 • Търсене на товари и камиони
 • Неограничен достъп до данни за контакт
  Не може да видите данните за контакт на другите потребители
 • Калкулатор за маршрут, разходи и пътни такси + Експортиране на PDF + Оптимизиране на разходите
  Има 5 безплатни включени изчисления. След изчерпването им цената ще бъде 0,05 EUR / калкулация.
 • Приоритетни известия по имейл
  Ако сте носител и има публикувани обяви камиони, ще получите имейл, когато подходящ товар е публикувана
 • Известия SMS
  Ако сте носител и има публикувани обяви камиони, ще получите SMS, когато подходящ товар е публикувана (Забележка: За всяко получено SMS предупреждение от наличния кредит ще бъдат приспаднати 0,05 евро)
 • Помощ в случай на инцидент (относно плащане или транспорт)
 • Достъп до Договори, Списък с членове, Списък Инциденти, Форум
 • Основни финансови данни и финансов рейтинг
  За румънските компании, регистрирани на Cargopedia
 • Пълни финансови данни за повечето регистрирани фирми

  Подробна информация за фирми + Финансови графики

  Бюлетин за процедурите по несъстоятелност

  Задължения към държавата

  Риск от несъстоятелност

 • Импортиране от Excel
 • Повече...

Standard Препоръчва се за фирми, които искат всички важни функции на най-ниската възможна цена

/ 6 месеца
% отстъпка
/ 12 месеца
% отстъпка
 • Потребители:   Добави »
  Допълнителни потребители:
  В момента имате потребителски акаунта. Ако поръчате по-малко от допълнителни потребители, някои акаунти ще останат без достъп!
  1 допълнителен потребител = EUR / месец
 • Можете да публикувате товари и камиони
 • Търсене на товари и камиони
 • Неограничен достъп до данни за контакт
 • Калкулатор за маршрут, разходи и пътни такси + Експортиране на PDF + Оптимизиране на разходите
  Има 5 безплатни включени изчисления. След изчерпването им цената ще бъде 0,05 EUR / калкулация.
 • Приоритетни известия по имейл
  Ако сте носител и има публикувани обяви камиони, ще получите имейл, когато подходящ товар е публикувана
 • Известия SMS
  Ако сте носител и има публикувани обяви камиони, ще получите SMS, когато подходящ товар е публикувана (Забележка: За всяко получено SMS предупреждение от наличния кредит ще бъдат приспаднати 0,05 евро)
 • Помощ в случай на инцидент (относно плащане или транспорт)
 • Достъп до Договори, Списък с членове, Списък Инциденти, Форум
 • Основни финансови данни и финансов рейтинг
  За румънските компании, регистрирани на Cargopedia
 • Пълни финансови данни за повечето регистрирани фирми

  Подробна информация за фирми + Финансови графики

  Бюлетин за процедурите по несъстоятелност

  Задължения към държавата

  Риск от несъстоятелност

 • Импортиране от Excel
 • Повече...

Premium Това е най-добрият и най-пълен абонамент за Cargopedia

/ 6 месеца
Получавате 2 EUR бонус кредит
% отстъпка
/ 12 месеца
Получавате 5 EUR бонус кредит
% отстъпка
 • Потребители:   Добави »
  Допълнителни потребители:
  В момента имате потребителски акаунта. Ако поръчате по-малко от допълнителни потребители, някои акаунти ще останат без достъп!
  1 допълнителен потребител = EUR / месец
 • Можете да публикувате товари и камиони
 • Търсене на товари и камиони
 • Неограничен достъп до данни за контакт
 • Калкулатор за маршрут, разходи и пътни такси + Експортиране на PDF + Оптимизиране на разходите
  Има 5 безплатни включени изчисления. След изчерпването им цената ще бъде 0,05 EUR / калкулация.
 • Приоритетни известия по имейл
  Ако сте носител и има публикувани обяви камиони, ще получите имейл, когато подходящ товар е публикувана. Известията ще бъдат изпращани незабавно, когато се появи подходяща обява. Членовете на абонамент Standard ще ги получават с 5 минути по-късно от Вас!
 • Известия SMS
  Ако сте носител и има публикувани обяви камиони, ще получите SMS, когато подходящ товар е публикувана (Забележка: За всяко получено SMS предупреждение от наличния кредит ще бъдат приспаднати 0,05 евро)
 • Помощ в случай на инцидент (относно плащане или транспорт)
 • Достъп до Договори, Списък с членове, Списък Инциденти, Форум
 • Основни финансови данни и финансов рейтинг
  За румънските компании, регистрирани на Cargopedia
 • Пълни финансови данни за повечето регистрирани фирми

  Подробна информация за фирми + Финансови графики

  Бюлетин за процедурите по несъстоятелност

  Задължения към държавата

  Риск от несъстоятелност

 • Импортиране от Excel
 • Повече...
Free (Безплатен)
Абонамент по подразбиране при регистрация
 • Можете да публикувате товари и камиони
 • Не може да видите данните за контакт на другите потребители
 • Известия по имейл – Ако сте носител и има публикувани обяви камиони, ще получите имейл, когато подходящ товар е публикувана
 • Можете да давате оценки на фирмите, с които работите
 • Система за вътрешни съобщения (чат)
 • Калкулатор за маршрут, разходи и пътни такси
 • Достъп до Форум, Малки обяви
Препоръчва се за фирми, които искат всички важни функции на най-ниската възможна цена
Това е най-добрият и най-пълен абонамент за Cargopedia
 • Всички функции за абонамент Standard, плюс:
 • Пълни финансови данни за повечето регистрирани фирми:
  • Подробна информация за фирми + Финансови графики
  • Бюлетин за процедурите по несъстоятелност
  • Задължения към държавата
  • Риск от несъстоятелност
 • Калкулатор за маршрут, разходи и пътни такси + Експортиране на PDF + Оптимизиране на разходите
 • Приоритетни известия по имейл – Известията ще бъдат изпращани незабавно, когато се появи подходяща обява. Членовете на абонамент Standard ще ги получават с 5 минути по-късно от Вас!
 • Известия SMS – Ако сте носител и има публикувани обяви камиони, ще получите SMS, когато подходящ товар е публикувана (Забележка: За всяко получено SMS предупреждение от наличния кредит ще бъдат приспаднати 0,05 евро)
 • Импортиране от Excel
 • Достъп до най-новите функции