Фирма
  • Можете да използвате всички функции на Cargopedia
Физическо лице
  • Можете да публикува само товари за лична употреба (мебели, лични вещи, автомобили, селскостопански машини и т.н.)
  • Не може да видите данните за контакт на другите потребители