30 ноември 2020

Страна

Бензин (Euro 95)

Дизел

GPL

EUR BGN EUR BGN EUR BGN
  България 0,883 1,727 0,858 1,679 0,429 0,840
  Албания 1,346 2,632 1,346 2,632 0,487 0,953
  Андора 0,982 1,921 0,858 1,679
  Австрия 1,048 2,050 1,015 1,986
  Белорусия 0,570 1,114 0,570 1,114 0,297 0,581
  Белгия 1,263 2,470 1,288 2,519 0,471 0,920
  Босна и Херцеговина 0,916 1,792 0,892 1,744 0,495 0,969
  Хърватска 1,172 2,293 1,131 2,212 0,570 1,114
  Кипър 1,048 2,050 1,065 2,083
  Република Чехия 1,048 2,050 1,015 1,986 0,471 0,920
  Дания 1,445 2,825 1,213 2,373
  Естония 1,213 2,373 0,974 1,905 0,603 1,179
  Финландия 1,370 2,680 1,238 2,422
  Франция 1,321 2,583 1,246 2,438 0,850 1,663
  Германия 1,172 2,293 1,040 2,034 0,553 1,082
  Гърция 1,412 2,761 1,139 2,228 0,726 1,421
  Унгария 0,999 1,953 1,040 2,034 0,652 1,275
  Исландия 1,346 2,632 1,288 2,519
  Ирландия 1,238 2,422 1,139 2,228
  Италия 1,395 2,728 1,263 2,470 0,603 1,179
  Латвия 1,073 2,099 0,949 1,857 0,520 1,017
  Литва 1,040 2,034 0,925 1,808 0,495 0,969
  Люксембург 1,048 2,050 0,966 1,889 0,454 0,888
  Македония 0,966 1,889 0,850 1,663 0,454 0,888
  Малта 1,321 2,583 1,197 2,341
  Молдова, Република 0,743 1,453 0,627 1,227 0,429 0,840
  Холандия 1,502 2,938 1,180 2,309 0,619 1,211
  Норвегия 1,403 2,745 1,296 2,535
  Полша 0,974 1,905 0,949 1,857 0,471 0,920
  Португалия 1,370 2,680 1,213 2,373 0,636 1,243
  Румъния 0,933 1,824 0,933 1,824 0,512 1,001
  Русия 0,504 0,985 0,504 0,985 0,281 0,549
  Сан Марино 1,296 2,535 1,172 2,293 0,553 1,082
  Сърбия 1,114 2,180 1,172 2,293 0,636 1,243
  Словакия 1,156 2,260 1,024 2,002 0,537 1,049
  Словения 0,966 1,889 1,040 2,034 0,594 1,162
  Испания 1,156 2,260 1,032 2,018 0,652 1,275
  Швеция 1,354 2,648 1,379 2,696 1,015 1,986
  Швейцария 1,222 2,389 1,271 2,486 0,751 1,469
  Турция 0,751 1,469 0,702 1,372 0,429 0,840
  Украйна 0,710 1,388 0,685 1,340 0,363 0,710
  Великобритания 1,263 2,470 1,296 2,535 0,710 1,388