20 януари 2020

Страна

Бензин (Euro 95)

Дизелово гориво

GPL

EUR BGN EUR BGN EUR BGN
  България 1,110 2,170 1,119 2,188 0,487 0,953
  Албания 1,407 2,752 1,398 2,734 0,406 0,794
  Андора 1,173 2,293 1,055 2,064
  Австрия 1,236 2,417 1,209 2,364 0,776 1,517
  Беларус 0,758 1,482 0,758 1,482 0,397 0,776
  Белгия 1,416 2,770 1,470 2,876 0,586 1,147
  Босна и Херцеговина 1,182 2,311 1,209 2,364 0,559 1,094
  Хърватия 1,317 2,576 1,326 2,593 0,631 1,235
  Кипър 1,200 2,346 1,290 2,523
  Чешка Република 1,290 2,523 1,281 2,505 0,559 1,094
  Дания 1,633 3,193 1,461 2,858
  Естония 1,398 2,734 1,398 2,734 0,668 1,305
  Финландия 1,524 2,981 1,416 2,770
  Франция 1,524 2,981 1,479 2,893 0,875 1,711
  Германия 1,407 2,752 1,308 2,558 0,659 1,288
  Гърция 1,633 3,193 1,407 2,752 0,812 1,588
  Унгария 1,182 2,311 1,254 2,452 0,749 1,464
  Исландия 1,741 3,405 1,705 3,334
  Ирландия 1,452 2,840 1,362 2,664
  Италия 1,588 3,105 1,488 2,911 0,640 1,253
  Латвия 1,308 2,558 1,236 2,417 0,595 1,164
  Литва 1,218 2,382 1,128 2,205 0,577 1,129
  Люксембург 1,236 2,417 1,164 2,276 0,559 1,094
  Бивша Югославска Реп. Македония 1,101 2,152 0,992 1,941 0,523 1,023
  Република Малта 1,407 2,752 1,281 2,505
  Молдова 0,983 1,923 0,875 1,711 0,568 1,111
  Холандия 1,714 3,352 1,434 2,805 0,695 1,358
  Норвегия 1,714 3,352 1,642 3,211
  Полша 1,173 2,293 1,227 2,399 0,559 1,094
  Португалия 1,552 3,034 1,443 2,823 0,704 1,376
  Румъния 1,110 2,170 1,155 2,258 0,568 1,111
  Русия 0,668 1,305 0,686 1,341 0,334 0,653
  Сан Марино 1,524 2,981 1,425 2,787 0,622 1,217
  Сърбия 1,272 2,487 1,398 2,734 0,713 1,394
  Словакия 1,344 2,629 1,254 2,452 0,622 1,217
  Словения 1,299 2,540 1,290 2,523 0,595 1,164
  Испания 1,317 2,576 1,236 2,417 0,722 1,411
  Швеция 1,515 2,964 1,570 3,070 1,001 1,958
  Switzerland 1,416 2,770 1,534 2,999 0,893 1,747
  Турция 1,082 2,117 1,010 1,976 0,595 1,164
  Украйна 0,983 1,923 0,965 1,888 0,469 0,917
  Обединено кралство 1,497 2,928 1,561 3,052 0,749 1,464