9 декември 2019

Страна

Бензин (Euro 95)

Дизелово гориво

GPL

EUR BGN EUR BGN EUR BGN
  България 1,097 2,146 1,106 2,164 0,459 0,897
  Албания 1,439 2,815 1,430 2,797 0,504 0,985
  Андора 1,151 2,252 1,034 2,023
  Австрия 1,241 2,428 1,196 2,340 0,773 1,513
  Беларус 0,728 1,425 0,728 1,425 0,387 0,756
  Белгия 1,385 2,709 1,439 2,815 0,531 1,038
  Босна и Херцеговина 1,205 2,357 1,205 2,357 0,558 1,091
  Хърватия 1,286 2,516 1,322 2,586 0,611 1,196
  Кипър 1,187 2,322 1,250 2,445
  Чешка Република 1,250 2,445 1,223 2,392 0,540 1,056
  Дания 1,583 3,096 1,403 2,744
  Естония 1,349 2,639 1,349 2,639 0,593 1,161
  Финландия 1,502 2,938 1,394 2,727
  Франция 1,502 2,938 1,457 2,850 0,863 1,689
  Германия 1,376 2,692 1,250 2,445 0,602 1,179
  Гърция 1,610 3,149 1,394 2,727 0,791 1,548
  Унгария 1,160 2,269 1,232 2,410 0,710 1,390
  Исландия 1,736 3,395 1,682 3,290
  Ирландия 1,412 2,762 1,313 2,568
  Италия 1,574 3,079 1,466 2,867 0,611 1,196
  Латвия 1,250 2,445 1,160 2,269 0,540 1,056
  Литва 1,151 2,252 1,097 2,146 0,549 1,073
  Люксембург 1,205 2,357 1,106 2,164 0,522 1,020
  Бивша Югославска Реп. Македония 1,106 2,164 0,989 1,935 0,504 0,985
  Република Малта 1,403 2,744 1,277 2,498
  Молдова 0,962 1,882 0,845 1,654 0,504 0,985
  Холандия 1,655 3,237 1,376 2,692 0,656 1,284
  Норвегия 1,673 3,272 1,574 3,079
  Полша 1,151 2,252 1,169 2,287 0,531 1,038
  Португалия 1,475 2,885 1,358 2,656 0,620 1,214
  Румъния 1,160 2,269 1,187 2,322 0,567 1,108
  Русия 0,647 1,267 0,656 1,284 0,306 0,598
  Сан Марино 1,493 2,920 1,403 2,744 0,602 1,179
  Сърбия 1,268 2,480 1,367 2,674 0,674 1,319
  Словакия 1,322 2,586 1,223 2,392 0,585 1,143
  Словения 1,295 2,533 1,250 2,445 0,576 1,126
  Испания 1,295 2,533 1,205 2,357 0,719 1,407
  Швеция 1,475 2,885 1,529 2,991 0,980 1,918
  Швейцария 1,376 2,692 1,493 2,920 0,899 1,759
  Турция 1,070 2,093 1,007 1,970 0,611 1,196
  Украйна 1,088 2,129 1,061 2,076 0,468 0,915
  Обединено кралство 1,475 2,885 1,538 3,008 0,755 1,478