14 октомври 2019

Страна

Бензин (Euro 95)

Дизелово гориво

GPL

EUR BGN EUR BGN EUR BGN
  България 1,102 2,156 1,102 2,156 0,439 0,859
  Албания 1,416 2,769 1,416 2,769 0,502 0,982
  Андора 1,138 2,226 1,022 1,998
  Австрия 1,228 2,401 1,192 2,331 0,771 1,507
  Беларус 0,735 1,437 0,735 1,437 0,385 0,754
  Белгия 1,362 2,664 1,425 2,787 0,511 0,999
  Босна и Херцеговина 1,147 2,244 1,156 2,261 0,573 1,122
  Хърватия 1,272 2,489 1,308 2,559 0,582 1,139
  Кипър 1,192 2,331 1,237 2,419
  Чешка Република 1,246 2,436 1,228 2,401 0,520 1,017
  Дания 1,559 3,050 1,398 2,734
  Естония 1,326 2,594 1,299 2,542 0,582 1,139
  Финландия 1,487 2,910 1,380 2,699
  Франция 1,487 2,910 1,434 2,804 0,851 1,665
  Германия 1,380 2,699 1,246 2,436 0,591 1,157
  Гърция 1,586 3,102 1,380 2,699 0,753 1,472
  Унгария 1,156 2,261 1,210 2,366 0,699 1,367
  Исландия 1,694 3,313 1,622 3,173
  Ирландия 1,398 2,734 1,299 2,542
  Италия 1,559 3,050 1,452 2,840 0,600 1,174
  Латвия 1,219 2,384 1,174 2,296 0,556 1,087
  Литва 1,129 2,209 1,066 2,086 0,493 0,964
  Люксембург 1,174 2,296 1,111 2,173 0,412 0,806
  Бивша Югославска Реп. Македония 1,084 2,121 0,995 1,946 0,466 0,911
  Република Малта 1,389 2,717 1,263 2,471
  Молдова 0,977 1,911 0,851 1,665 0,520 1,017
  Холандия 1,640 3,208 1,353 2,647 0,582 1,139
  Норвегия 1,667 3,260 1,577 3,085
  Полша 1,138 2,226 1,147 2,244 0,457 0,894
  Португалия 1,470 2,875 1,344 2,629 0,600 1,174
  Румъния 1,156 2,261 1,192 2,331 0,573 1,122
  Русия 0,636 1,244 0,627 1,227 0,296 0,578
  Сан Марино 1,470 2,875 1,389 2,717 0,582 1,139
  Сърбия 1,263 2,471 1,362 2,664 0,636 1,244
  Словакия 1,308 2,559 1,219 2,384 0,565 1,104
  Словения 1,281 2,507 1,246 2,436 0,547 1,069
  Испания 1,290 2,524 1,192 2,331 0,708 1,385
  Швеция 1,425 2,787 1,487 2,910 0,905 1,770
  Швейцария 1,389 2,717 1,470 2,875 0,887 1,735
  Турция 1,048 2,051 0,986 1,928 0,573 1,122
  Украйна 1,048 2,051 1,022 1,998 0,430 0,841
  Обединено кралство 1,434 2,804 1,496 2,927 0,717 1,402