12 август 2019

Страна

Бензин (Euro 95)

Дизелово гориво

GPL

EUR BGN EUR BGN EUR BGN
  България 1,127 2,202 1,127 2,202 0,460 0,899
  Албания 1,478 2,890 1,469 2,872 0,514 1,004
  Андора 1,172 2,290 1,036 2,026
  Австрия 1,262 2,467 1,190 2,326 0,775 1,515
  Беларус 0,730 1,427 0,730 1,427 0,397 0,775
  Белгия 1,388 2,713 1,415 2,766 0,424 0,828
  Босна и Херцеговина 1,181 2,308 1,199 2,343 0,604 1,180
  Хърватия 1,298 2,537 1,307 2,555 0,604 1,180
  Güney Kıbrıs Rum Yönetimi 1,244 2,431 1,253 2,449
  Чешка Република 1,280 2,502 1,244 2,431 0,541 1,057
  Дания 1,559 3,048 1,343 2,625
  Естония 1,379 2,696 1,325 2,590 0,676 1,321
  Финландия 1,532 2,995 1,343 2,625
  Франция 1,505 2,942 1,424 2,784 0,874 1,709
  Германия 1,442 2,819 1,262 2,467 0,613 1,198
  Гърция 1,649 3,224 1,397 2,731 0,775 1,515
  Унгария 1,217 2,379 1,244 2,431 0,730 1,427
  Исландия 1,721 3,365 1,649 3,224
  Ирландия 1,433 2,801 1,316 2,572
  Италия 1,595 3,119 1,478 2,890 0,613 1,198
  Латвия 1,307 2,555 1,208 2,361 0,568 1,110
  Литва 1,208 2,361 1,109 2,167 0,442 0,863
  Люксембург 1,226 2,396 1,091 2,132 0,424 0,828
  Бивша Югославска Реп. Македония 1,091 2,132 0,982 1,920 0,424 0,828
  Република Малта 1,424 2,784 1,289 2,520
  Молдова 1,009 1,973 0,892 1,744 0,559 1,092
  Холандия 1,694 3,312 1,361 2,660 0,622 1,216
  Норвегия 1,712 3,348 1,568 3,066
  Полша 1,208 2,361 1,181 2,308 0,469 0,916
  Португалия 1,514 2,960 1,352 2,643 0,604 1,180
  Румъния 1,199 2,343 1,208 2,361 0,586 1,145
  Русия 0,631 1,233 0,622 1,216 0,288 0,564
  Сан Марино 1,505 2,942 1,388 2,713 0,649 1,269
  Сърбия 1,298 2,537 1,379 2,696 0,640 1,251
  Словакия 1,379 2,696 1,235 2,414 0,586 1,145
  Словения 1,307 2,555 1,244 2,431 0,613 1,198
  Испания 1,316 2,572 1,208 2,361 0,712 1,392
  Швеция 1,469 2,872 1,487 2,907 0,937 1,832
  Switzerland 1,487 2,907 1,568 3,066 0,910 1,780
  Турция 1,145 2,238 1,036 2,026 0,550 1,075
  Украйна 1,036 2,026 1,018 1,991 0,415 0,810
  Обединено кралство 1,397 2,731 1,442 2,819 0,694 1,357