17 юни 2019

Страна

Бензин (Euro 95)

Дизелово гориво

GPL

EUR BGN EUR BGN EUR BGN
  България 1,107 2,168 1,116 2,185 0,475 0,929
  Албания 1,433 2,804 1,424 2,787 0,501 0,981
  Андора 1,134 2,219 1,002 1,961
  Австрия 1,248 2,443 1,178 2,305 0,773 1,514
  Беларус 0,712 1,394 0,712 1,394 0,387 0,757
  Белгия 1,371 2,684 1,397 2,736 0,448 0,877
  Босна и Херцеговина 1,143 2,237 1,169 2,288 0,598 1,170
  Хърватия 1,274 2,495 1,266 2,478 0,589 1,153
  Кипър 1,195 2,340 1,195 2,340
  Чешка Република 1,292 2,529 1,257 2,460 0,554 1,084
  Дания 1,564 3,062 1,345 2,632
  Естония 1,345 2,632 1,310 2,564 0,633 1,239
  Финландия 1,538 3,011 1,362 2,667
  Франция 1,494 2,925 1,380 2,701 0,791 1,548
  Германия 1,468 2,873 1,248 2,443 0,606 1,187
  Гърция 1,600 3,131 1,380 2,701 0,782 1,531
  Унгария 1,178 2,305 1,195 2,340 0,730 1,428
  Исландия 1,652 3,235 1,573 3,080
  Ирландия 1,424 2,787 1,327 2,598
  Италия 1,582 3,097 1,477 2,890 0,633 1,239
  Латвия 1,257 2,460 1,169 2,288 0,554 1,084
  Литва 1,151 2,254 1,072 2,099 0,510 0,998
  Люксембург 1,187 2,323 1,046 2,047 0,431 0,843
  Бивша Югославска Реп. Македония 1,072 2,099 0,958 1,875 0,457 0,895
  Малта 1,345 2,632 1,213 2,374
  Молдова 0,940 1,841 0,844 1,652 0,519 1,015
  Холандия 1,652 3,235 1,318 2,581 0,642 1,256
  Норвегия 1,696 3,321 1,556 3,045
  Полша 1,213 2,374 1,204 2,357 0,510 0,998
  Португалия 1,477 2,890 1,310 2,564 0,615 1,204
  Румъния 1,213 2,374 1,248 2,443 0,580 1,136
  Русия 0,624 1,222 0,624 1,222 0,299 0,585
  Сан Марино 1,503 2,942 1,389 2,718 0,589 1,153
  Сърбия 1,266 2,478 1,354 2,650 0,668 1,308
  Словакия 1,354 2,650 1,204 2,357 0,606 1,187
  Словения 1,257 2,460 1,195 2,340 0,642 1,256
  Испания 1,318 2,581 1,222 2,391 0,721 1,411
  Швеция 1,468 2,873 1,459 2,856 0,984 1,927
  Швейцария 1,397 2,736 1,521 2,976 0,870 1,703
  Турция 1,046 2,047 0,958 1,875 0,563 1,101
  Украйна 1,011 1,979 0,993 1,944 0,448 0,877
  Обединено кралство 1,415 2,770 1,459 2,856 0,650 1,273