Относно Cargopedia

  • Над 78 000 члена!
  • Множество мерки за сигурност
  • Публикувайте колко обяви желаете, безплатно!
  • Добавете като много допълнителни потребители, както искате, безплатно
  • Усъвършенствана система за вътрешен обмен на съобщения
  • Само борса за товари което автоматично предполага подходящ товари и камиони
  • Съобщения на е-мейл и SMS съобщения
товари публикувани
регистрирани членове