Относно Cargopedia

 • Над 86 000 члена!
 • Множество мерки за сигурност
 • Публикувайте колкото обяви желаете, безплатно!
 • Добавете колкото поискате потребители, безплатно
 • Усъвършенствана система за вътрешен обмен на съобщения
 • Единствената борса за товари, която автоматично предполага подходящи товари и камиони
 • Известия по имейл и SMS
публикувани товари
публикувани камиони
регистрирани членове
потребители онлайн
Нов Изкачил
Германия
Навсякъде в Русия
1848 км
20 t
92 m3
 • Брезент
Валидност: 24.02.202024.02.2021
Транспортна компания и Превозвач
Нов Изкачил
Белгия
Навсякъде в Казахстан
5370 км
22 t
92 m3
 • Брезент
Валидност: 24.02.202024.02.2021
Транспортна компания и Превозвач
Нов Изкачил
Австрия
Навсякъде в Казахстан
4743 км
22 t
92 m3
 • Брезент
Валидност: 24.02.202024.02.2021
Транспортна компания и Превозвач
Нов Изкачил
Съединени Щати
Навсякъде в Русия
24 t
92 m3
 • Брезент
Валидност: 24.02.202024.02.2021
Транспортна компания и Превозвач
Нов Изкачил
Португалия
Навсякъде в Русия
4593 км
22 t
92 m3
 • Брезент
Валидност: 24.02.202024.02.2021
Транспортна компания и Превозвач
Нов Изкачил
Словения
Навсякъде в Русия
2320 км
22 t
92 m3
 • Брезент
Валидност: 24.02.202024.02.2021
Транспортна компания и Превозвач
Нов Изкачил
Чешка Република
Навсякъде в Русия
2051 км
22 t
92 m3
 • Брезент
Валидност: 24.02.202024.02.2021
Транспортна компания и Превозвач
Нов Изкачил
Италия
Навсякъде в Русия
3063 км
22 t
92 m3
 • Брезент
Валидност: 24.02.202024.02.2021
Транспортна компания и Превозвач
Нов Изкачил
Испания
Навсякъде в Русия
4127 км
22 t
92 m3
 • Брезент
Валидност: 24.02.202024.02.2021
Транспортна компания и Превозвач
Нов Изкачил
Холандия
Навсякъде в Русия
2475 км
22 t
92 m3
 • Брезент
Валидност: 24.02.202024.02.2021
Транспортна компания и Превозвач
Нов Изкачил
Англия, GB
Навсякъде в Русия
2914 км
22 t
92 m3
 • Брезент
Валидност: 24.02.202024.02.2021
Транспортна компания и Превозвач
Нов Изкачил
Швейцария
Центральный район, RU
Санкт-Петербург
2912 км
20 t
 • Брезент
Валидност: 24.02.202013.02.2021
Транспортна компания и Превозвач
Нов Изкачил
Германия
Тверь, RU
Тверская область
1937 км
20 t
 • Брезент
Валидност: 24.02.202012.02.2021
Транспортна компания и Превозвач
Нов Изкачил
Белгия
Тверь, RU
Тверская область
2666 км
20 t
 • Брезент
Застраховка CMR:
4294967295 EUR
Валидност: 12.02.202012.02.2021
Транспортна компания и Превозвач
Нов Изкачил
Австрия
Навсякъде в Русия
1941 км
20 t
 • Брезент
Застраховка CMR:
4294967295 EUR
Валидност: 23.03.202012.02.2021
Транспортна компания и Превозвач